Registrace účtu

Souhlasím s dalším využitím fotografií a videí Provozovatelem

Souhlasím se zasíláním novinek a informací na e-mail

Všechna pole jsou povinná, musí začínat a končit písmenem nebo číslem a mohou obsahovat pouze písmena, čísla, mezery a znaky ,.-_

Pravidla používání webu Team Carp Servis

 1. Provozovatelem webu Team Carp Servis, http://team.carpservis.cz, je Carp Servis Václavík, se sídlem Dolany 22, Opatovice nad Labem, 53345, dále jen "Provozovatel".
 2. Do diskuze smí přispívat každý návštěvník webu Team Carp Servis, který neporušil pravidla používání webu. Vkládat videa a fotografie může každý registrovaný návštěvník webu Team Carp Servis, který neporušil pravidla používání webu.
 3. Příspěvky vyjadřují názory uživatelů. Provozovatel nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat.
 4. Diskuzní příspěvky, fotografie a videa nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci či jinak porušovat platné právní předpisy.
 5. Diskuzní příspěvky, fotografie a videa nesmí poškozovat značku či firmu Carp Servis Václavík ani propagovat konkurenční výrobky či služby.
 6. Nepřípustné jsou urážky, pomluvy, vulgarity, rasismus či ponižování jednotlivce nebo skupin osob. Nepřijatelná je neúcta vůči zemřelým a jejich rodinám.
 7. Uživatel nesmí vyhrožovat násilím jednotlivci ani skupinám lidí.
 8. Uživatel nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
 9. Je možné uvádět pouze odkazy na internetové stránky, které souvisejí s danou diskuzí.
 10. Šíření spamu v diskuzích či diskutování nesouvisející s obsahem stránek není povoleno.
 11. Uživatel musí respektovat soukromí jiných osob, nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či soukromé informace o nich.
 12. Uživatel nesmí zveřejňovat identifikační údaje obětí trestných činů.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo mazat diskuzní příspěvky, fotografie a videa, zejména ty, které nesouvisejí s tématem a které porušují pravidla používání webu.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo mazat zablokovat přístup či odstranit účty uživatelům porušují pravidla používání webu.
 15. Poskytnutím údajů k registraci uživatel souhlasí s tím, aby je Provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zpracovával, a to za účelem jejich interního využití.
 16. Zaškrtnutím zatržítka "Souhlasím s dalším využitím fotografií a videí Provozovatelem" uživatel souhlasí s tím, aby jím vložené fotografie a videa byly Provozovatelem dále zpracovávány, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely.
 17. Souhlas podle předchozích bodů je poskytován na dobu do odvolání. Odvolání souhlasu je možné písemně na adrese sídla Provozovatele či odesláním e-mailu na adresu: info@carpservis.cz
 18. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv diskuze či registrace jednotlivých uživatelů bez udání důvodů zrušit a/nebo neumožnit přístup ke složbám webu
 19. Provozovatel je oprávněn tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády příslušných stránek měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky webu Team Carp Servis závazné od okamžiku jejich zveřejnění.